Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Upload Cover

Www.kzwejherowo.pl`s Uploads

 • Głupie zwiastowanie a moc krzyża (2017-06-11)
  Głupie zwiastowanie a moc krzyża (2017-06-11) Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą... Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. [ 1Kor 118-24]
  www.kzwejh... 00:47:23 4 0 Downloads 0 Comments
 • Czy Chrystus jest podzielony? (2017-05-28)
  Czy Chrystus jest podzielony? (2017-05-28) Podziały w Kościele Pana Jezusa Chrystusa są zaprzeczeniem jego istoty: Kościół jest ciałem Chrystusa. Choć ciało składa się z wielu członków, jako takie stanowi niepodzielną jedność. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. [1kor 1:10]
  www.kzwejh... 00:42:58 37 0 Downloads 0 Comments
 • Łaska i pokój (2017-05-21)
  Łaska i pokój (2017-05-21) Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie; Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was; Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
  www.kzwejh... 00:54:06 54 0 Downloads 0 Comments
 • Łagodne napomnienie (2017-05-07)
  Łagodne napomnienie (2017-05-07) Napominanie jest wielką sztuką. Apostoł Paweł ma do powiedzenia błądzącym chrześcijanom w Koryncie wiele bolesnych słów, które poprzedza dziękczynieniem za obfitość Bożej łaski, jaka była ich udziałem.
  www.kzwejh... 00:42:08 50 0 Downloads 0 Comments
 • Tryumf Ewangelii w obliczu przeciwności (2017-04-30)
  Tryumf Ewangelii w obliczu przeciwności (2017-04-30) Ewangelia przynosi pokój z Bogiem, ale też konflikt z grzesznym światem i emisariuszami ciemności. Bóg posługuje się przeciwnościami aby objawić Swą chwałę wpośród zawziętości wrogów.
  www.kzwejh... 00:46:21 40 0 Downloads 0 Comments
 • Boże dzieło w stolicy rozpusty (2017-04-23)
  Boże dzieło w stolicy rozpusty (2017-04-23) Jak pierwsi chrześcijanie docierali do religijnych Żydów i bezbożnych pogan? Jak światło Ewangelii rozpraszało wszechobecną ciemność? Jak samotni posłańcy zakładali pierwsze zbory?
  www.kzwejh... 00:53:58 119 1 Downloads 0 Comments
 • Śmierć - pokonany wróg (2017-04-16)
  Śmierć - pokonany wróg (2017-04-16) Śmierć jest wrogiem każdego człowieka, który rodzi się na ten świat. Jednak Chrystus Pan pokonał śmierć i jest Panem życia i śmierci - On dzierży klucze Hadesu! Jego zwycięstwo jest także udziałem Jego odkupionych!
  www.kzwejh... 00:41:20 154 1 Downloads 0 Comments
 • Nowotestamentowa ewangelizacja (2017-04-09)
  Nowotestamentowa ewangelizacja (2017-04-09) Jak apostołowie przewrócili świat do góry nogami? Jakie poselstwo głosili? Jakimi metodami się posługiwali?
  www.kzwejh... 01:02:49 141 1 Downloads 0 Comments
 • Diabelskie sztuczki (2017-04-02)
  Diabelskie sztuczki (2017-04-02) Duchowy konflikt jest rzeczywistym doświadczeniem, w którym musimy strzec się zgubnych skrajności.
  www.kzwejh... 00:51:49 186 3 Downloads 0 Comments
 • Świadectwo - Sławek z Gołdapi (2017-07-02)
  Świadectwo - Sławek z Gołdapi (2017-07-02) Szczęśliwy czlłowiek który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana i Prawo Jego rozważa dniem i nocą. Psalm 1:1-2
  www.kzwejh... 00:46:17 48 0 Downloads 0 Comments
 • show more
www.kzwejherowo.pl
 • www.kzwejherowo.pl
 • profile viewed 16986 times
 • message share profile
Who to Follow
X