Upload Cover

Www.kzwejherowo.pl`s Uploads

 • Zalety stanu wolnego - w obliczu prześladowań (2017-12-03)
  Zalety stanu wolnego - w obliczu prześladowań (2017-12-03) Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. 1 Koryntian 7:26-27
  www.kzwejh... 00:40:50 29 0 Downloads 0 Comments
 • Małżeńskie powinności (2017-11-26)
  Małżeńskie powinności (2017-11-26) Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. 1 Koryntian 7:3-5
  www.kzwejh... 00:53:56 72 0 Downloads 0 Comments
 • Zalety i wyzwania stanu wolnego oraz małżeństwa (2017-11-12)
  Zalety i wyzwania stanu wolnego oraz małżeństwa (2017-11-12) Małżeństwo jak i stan wolny mają swoje zalety i wyzwania. Biblia bardzo trzeźwo i szczerze prezentuje obie strony medalu.
  www.kzwejh... 00:53:46 69 0 Downloads 0 Comments
 • Pułapka niemoralności (2017-11-05)
  Pułapka niemoralności (2017-11-05) Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 Koryntian 6:15-20
  www.kzwejh... 00:46:46 73 0 Downloads 0 Comments
 • Zawzięci chrześcijanie chcą się sądzić (2017-10-29)
  Zawzięci chrześcijanie chcą się sądzić (2017-10-29) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 1 Koryntian 6:1-10
  www.kzwejh... 00:46:12 78 0 Downloads 0 Comments
 • Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony (2017-10-22)
  Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony (2017-10-22) Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. 1 Koryntian 5:4-5
  www.kzwejh... 00:43:44 256 0 Downloads 0 Comments
 • W uwielbieniu przed Bożym tronem (2017-10-15 )
  W uwielbieniu przed Bożym tronem (2017-10-15 ) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen! Obj. 7:9-12
  www.kzwejh... 02:25:35 44 0 Downloads 0 Comments
 • Jerzy Marcol opowiada o pracy na polu misyjnym 2017-10-08
  Jerzy Marcol opowiada o pracy na polu misyjnym 2017-10-08 A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat. 28
  www.kzwejh... 00:51:37 92 0 Downloads 0 Comments
 • Królestwo Boże - nie puste słowa ale moc! 2017-10-01
  Królestwo Boże - nie puste słowa ale moc! 2017-10-01 Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1Kor 4:20
  www.kzwejh... 00:44:35 110 0 Downloads 0 Comments
 • Pamięć Bożych zwycięstw w próbach - Jan Apanasewicz 17-09-24
  Pamięć Bożych zwycięstw w próbach - Jan Apanasewicz 17-09-24 Bóg prowadzi swoje dzieci przez liczne doświadczenia, w których objawia Swą dobroć, łaskę i moc.
  www.kzwejh... 00:53:47 50 0 Downloads 0 Comments
 • show more
www.kzwejherowo.pl
 • www.kzwejherowo.pl
 • profile viewed 17365 times
 • message share profile
Who to Follow
X