Upload Cover

Truyentin`s Uploads

 • Noi Toan Hoc Bat Dau Nhạc: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Lời: Đỗ Công Hoàn ---- Nơi phát sinh của nền toán học This is Babylon Và Ả rập, Egyp là phát triển nhất µ Pythago, Zéno, Thales, Kepler, Diophantus, Abel µ Aristotle, Pascal, Taylor, Galois, Barrow µ Achimedes, Fermat, Leibniz, Thế Vinh, Ngô Bảo Châu, µ Leonhard Euler, Moivre, Decarter, µ Lê Văn Thêm, Heron, Pappus, Lambert và Isaac Newton, µ Apollonius, Huygens, Cauchy và Lương Thế Vinh, µ Này bạn thân ơi xin hãy cùng đến đây, để nghe những tên bác học µ Này bạn thân ơi xin hãy cùng đến đây, để ta có thêm hiểu biết. µ về Galileo,Vũ Hữu, Maclaurin, Hoàng Tụy với Cavali µ Dòng Họ Bernoulli, Laplace. Thầy Phú Lộc hướng dẫn môn Lịch sử Toán
  truyentin 00:02:06 468 0 Downloads 0 Comments
 • Daily Conversation 1 Note: (I translated “you” = “anh”. Pronouns in the parentheses depend on whom you are talking with: chị = older sister, em= older brother/sister, thầy = teacher/religious brother, cha = father, mẹ = mother, bạn = you, anh = older brother. I do not speak what are in the parenthesis.) 1. How did you sleep? - Anh (chị/em/bạn/thầy/cha/mẹ...) ngủ có ngon không? I slept very well. – Tôi ngủ ngon lắm – (Or: tôi ngủ được)  I couldn't sleep well - Tôi ngủ không được. --- 2. Have you eaten yet? - Anh (bạn...) ăn gì chưa?  Yes, I have. - Tôi ăn rồi.  No, I haven’t. - Tôi chưa ăn gì cả. (Shortly: Chưa) No. I’m very hungry. - Chưa (ăn). Tôi đói quá. --- 3. Is the food good? - Thức ăn (đồ ăn/món ăn) có ngon không? Yes. The food is delicious. - Ngon lắm Would you like more? -Anh (bạn...) muốn ăn (dùng) thêm không? Yes, please. - Có. Làm ơn.  No, thank you. - Không. Cám ơn.  I have to leave now. - Tôi phải đi bây giờ. --- 4. How are your classes? - Lớp học của anh thế nào?  Very good. - Rất tốt.  So so. (It is OK). - Cũng tạm được.  It is difficult. - Khó quá. --- 5. How old are you? - Anh (bạn) bao nhiêu tuổi rồi? (Anh mấy tuổi rồi?)  I am 65. - Tôi 65 tuổi. --- 6. Where are you from? - Bạn từ đâu đến?  I come from the U.S. - Tôi đến từ Mỹ. --- 7. I'm full. – Tôi no rồi. I'm hungry. – Tôi đói. I'm thirsty. – Tôi khát. Are you hungry(/thirsty/tired) – Anh (bạn...) có đói (/khát/mệt) không? Are you sick? - Bạn bị ốm à? Get lost! - Tôi bị lạc đường rồi. Please direct me to the Chí Hoà Church. – Xin (anh) chỉ cho tôi đường đi đến Nhà Thờ Chí Hoà. --- 8. Let's go get a drink! - Đi uống chút gì đi ! I'm bored. - Chán quá. This is fun. - Vui thật. I feel sick. - Tôi thấy không khoẻ lắm. (I feel not well)
  truyentin 00:07:17 357 0 Downloads 0 Comments
 • Kinh Tin Kính - The Creed KINH TIN KÍNH Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
  truyentin 00:14:20 362 0 Downloads 0 Comments
 • Kinh Vinh Danh (Gloria)
  Kinh Vinh Danh (Gloria) KINH VINH DANH Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. --------------------- Music from: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-vinh-danh-va.RvsYijtYsT3Y.html Sound track from [00:00:45 - to end]
  truyentin 00:12:33 1.04 K 0 Downloads 0 Comments
 • Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh
  Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh Our Father, Hail Mary, Glory Be
  truyentin 00:10:19 3.96 K 0 Downloads 0 Comments
 • Page 48 and 49 (P1+P2)
  Page 48 and 49 (P1+P2) Số (Number) <> So sánh (comparison) - bằng, hơn, nhất <> Phân loại danh từ (Noun classifiers) - cái, con, tấm, bức, quyển, cuốn.
  truyentin 00:17:25 381 0 Downloads 0 Comments
 • Reading - Khí hậu Việt Nam (Weather in Vietnam)
  Reading - Khí hậu Việt Nam (Weather in Vietnam) Khí hậu Việt Nam (Weather in Vietnam) - July 25
  truyentin 00:05:00 304 0 Downloads 0 Comments
 • Vocabulary - Weather and...
  truyentin 00:03:56 336 0 Downloads 0 Comments
 • Vietnamese Poem - July 24, 2014 Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
  truyentin 00:03:08 289 0 Downloads 0 Comments
 • Sắp (Near Future) and Particle &quot;À&quot; Practice 2 - July 21, 2014 - Page 40
  truyentin 00:04:08 274 0 Downloads 0 Comments
 • show more
truyentin
 • truyentin
 • profile viewed 1123 times
 • message share profile
Who to Follow
X