2016 මැදින් මස 06 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලියෙන් උදෑසන 8 ට
00:00
00:00
  • played 51 times
  • uploaded
  • in Radio
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

2016 මැදින් මස 06 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලියෙන් උදෑසන 8 ට විකාශනය වූ ධර්ම දේශනාව.

Licence : All Rights Reserved


X