2013 වප් මස 06 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලිය උදෑසන 8
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

2013 වප් මස 06 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලියෙන් උදෑසන 8 ට විකාශනය වූ ධර්ම දේශනාව.
ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්ම චාරී......

Licence : All Rights Reserved


Similar Music and Audio

X