2013 වප් මස 23 වෙනි …දාදා නෙත් ගුවන් විදුලිය රාත්‍රී 9

  • played 314 times
  • uploaded
  • in Radio
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

2013 වප් මස 23 වෙනි බදාදා නෙත් ගුවන් විදුලියෙන් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වූ ධර්ම දේශනාව.

Licence : All Rights Reserved


X