2013 වප් මස 20 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලිය උදෑසන 8
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

2013 වප් මස 20 වෙනි ඉරිදා නෙත් ගුවන් විදුලියෙන් උදෑසන 8 ට විකාශනය වූ ධර්ම දේශනාව.

Licence : All Rights Reserved


X