පාසැල් තුළදී ඉ…ග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය

  • played 148 times
  • uploaded
  • in Radio
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

එහිදී පාර්ලිමේන්තුවේදී සුජීව සේනසිංහ සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අතර ඇතිවු සංවාදයෙන් කොටසක් පහත දැක්වේ .

Licence : All Rights Reserved


X