Upload Cover

Freespeechforvietnam`s Uploads

 • 5-12-2020 DĐTNTDCNDVN buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết
  5-12-2020 DĐTNTDCNDVN buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết https://www.4shared.com/mp3/mZHpnEHqea/20200512-Paltalk_vi_TS_Mai_Tha.html DĐTNTDCNDVN có buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết ngày 12/5 Đề tài thảo luận qua quyển sách:" Báo cáo CIA: "Thế giới sẽ ra sao ngày mai"do tác giả Alexandre Adler, 2009. Tham luận viên: - Người Lình Già Hai Lúa và MTT. https://www.facebook.com/MaiThanhTruyetUSA
  freespeech... 01:33:05 24 0 Downloads 0 Comments
 • 5-9-2020 CTTCĐM - Cựu Chiến Binh Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình
  5-9-2020 CTTCĐM - Cựu Chiến Binh Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình 5-9-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Cựu Chiến Binh Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình https://www.4shared.com/mp3/pj7MKqM2ea/TCDM_pv_Cu_Chin_Binh_Trung_T_N.html TCDM pv Cựu Chiến Binh Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình - May 09 2020 https://www.facebook.com/nguyenbinh.nguyen.5095110 5-9-2020 CTTCĐM với Cựu Chiến Binh Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình
  freespeech... 00:54:03 19 0 Downloads 0 Comments
 • 4 29 2020 Paltalk DD TNTDCNDVN Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận
  4 29 2020 Paltalk DD TNTDCNDVN Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận TNTDCNDVN 4 29 2020 Paltalk DD TNTDCNDVN by HVCali - Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận https://www.4shared.com/mp3/Oc6lvWOZea/4_29_2020_Paltalk_DD_TNTDCNDVN.html
  freespeech... 03:34:53 31 0 Downloads 0 Comments
 • 5-2-2020 CTTCĐM với Luật sư Trương Thị Hà
  5-2-2020 CTTCĐM với Luật sư Trương Thị Hà 5-2-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Luật sư Trương Thị Hà https://www.4shared.com/mp3/pV2QzKS0iq/TCDM_pv_Lut_s_Trng_Th_H_May_02.html CT Từ Cánh Đồng Mây:Luật sư Trương Thị Hà – 05/02/2020 https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat 5-2-2020 CTTCĐM với Luật sư Trương Thị Hà
  freespeech... 00:58:15 19 0 Downloads 0 Comments
 • 4-25-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng
  4-25-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng 4-25-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Cựu Chiến Binh Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng https://www.4shared.com/mp3/pdwUZhVRiq/TCDM_pv_Cu_Chin_Binh_Mc_S_Nguy.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Cựu Chiến Binh Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng – 25/04/2020 4-25-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng
  freespeech... 00:57:26 23 0 Downloads 0 Comments
 • 4-18-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Giáo Đỗ Việt
  4-18-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Giáo Đỗ Việt 4-18-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa https://www.4shared.com/mp3/IFN2dGhWea/TCDM_pv_Nh_Gio__Vit_Khoa_-_4-1.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa – 18/04/2020 https://www.facebook.com/DovietkhoaEDU 4-18-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa https://www.4shared.com/mp3/IFN2dGhWea/TCDM_pv_Nh_Gio__Vit_Khoa_-_4-1.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa – 18/04/2020 https://www.facebook.com/DovietkhoaEDU 4-18-2020 CTTCĐM với Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa
  freespeech... 00:52:08 18 0 Downloads 0 Comments
 • 4-11-2020 CTTCĐM với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải
  4-11-2020 CTTCĐM với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải 4-11-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải https://www.4shared.com/mp3/k3yJtmJ0ea/TCDM_pv_Linh_Mc_Nguyn_Hu_Gii_-.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Linh Mục Nguyễn Hữu Giải – 11/04/2020 4-11-2020 CTTCĐM với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải
  freespeech... 00:54:50 24 0 Downloads 0 Comments
 • 4-4-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy
  4-4-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy 4-4-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy https://www.4shared.com/mp3/_iMbmFBJiq/TCDM_pv_Nh_Bo_Nguyn_Tng_Thy__0.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy – 04/04/2020 https://www.facebook.com/tuongthuy.nguyen 4-4-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy
  freespeech... 00:56:43 19 0 Downloads 0 Comments
 • 3-28-2020 CTTCĐM với Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa
  3-28-2020 CTTCĐM với Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa 3-28-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa https://www.4shared.com/mp3/AkMh2jDoea/TCDM_pv_Nh_Vn_Nguyn_Xun_Ngha__.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa - 03/28/2020 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007066366459 3-28-2020 CTTCĐM với Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa
  freespeech... 00:52:52 23 0 Downloads 0 Comments
 • 3-21-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
  3-21-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang 3-21-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang https://www.4shared.com/mp3/ibQVCuJ4iq/TCDM_pv_Mc_S_Nguyn_Hng_Quang__.html TCDM pv Mục Sư Nguyễn Hồng Quang 03-21-2020 https://www.facebook.com/Hong-Quang-Nguyen-1594217690671380/?tn-str=k*F 3-21-2020 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
  freespeech... 00:54:52 25 0 Downloads 0 Comments
 • show more
freespeechforvietnam
 • freespeechforvietnam
 • profile viewed 1505 times
 • message share profile
Who to Follow
X