Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month.

Upload Cover

Freespeechforvietnam`s Uploads

 • 9-7-2019 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
  9-7-2019 CTTCĐM với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang 9-7-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang https://www.4shared.com/mp3/GYcqGHwBda/TCDM_pv_Muc_Su_Nguyen_Hong_Qua.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Mục Sư Nguyễn Hồng Quang 09/07/2019 https://www.facebook.com/Hong-Quang-Nguyen-1594217690671380/?tn-str=k*F https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/9-7-2019-cttcm-vi-mc-s-nguyn-hng-quang https://youtu.be/brqwRl9q48o https://youtu.be/UBXMugiBYv0
  freespeech... 00:53:20 11 0 Downloads 0 Comments
 • 8-31-2019 CTTCĐM với Nhà Báo Độc Lập Chu Vĩnh Hải
  8-31-2019 CTTCĐM với Nhà Báo Độc Lập Chu Vĩnh Hải 8-31-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Báo Độc Lập Chu Vĩnh Hải https://www.4shared.com/mp3/2_UibAnKfi/TCDM_pv_Nha_bao_Doc_lap_Chu_Vi.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Báo Độc Lập Chu Vĩnh Hải 08/31/2019 https://www.facebook.com/hai.chuvinh.73 https://www.facebook.com/hai.chuvinh.58 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/8-31-2019-cttcm-vi-nh-bo-c-lp-chu-vnh-hi https://youtu.be/6GPHi9aIow0 https://youtu.be/FzZ6FT_ipIk
  freespeech... 00:53:32 11 0 Downloads 0 Comments
 • 8-24-2019 CTTCĐM với Giáo Sư Trần Khuê
  8-24-2019 CTTCĐM với Giáo Sư Trần Khuê 8-24-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Giáo Sư Trần Khuê https://www.4shared.com/mp3/Fti6SRL_ee/TCDM_pv_Giao_su_Tran_Khue_Aug_.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Giáo Sư Trần Khuê 08/24/2019 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/8-24-2019-cttcm-vi-gio-s-trn-khu https://youtu.be/ViS0qpYaokg https://youtu.be/ivpXPs9zHK8
  freespeech... 00:58:34 11 0 Downloads 0 Comments
 • 8-17-2019 CTTCĐM với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn
  8-17-2019 CTTCĐM với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn 8-17-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn https://www.4shared.com/mp3/jdaQZklYda/TCDM_pv_Ky_Su_Nguyen_Minh_Son_.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn 08/17/2019 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/8-17-2019-cttcm-vi-k-s-nguyn-minh-sn https://youtu.be/oUk857A4StA https://youtu.be/OiKz_F_zFf0
  freespeech... 00:53:17 15 0 Downloads 0 Comments
 • 8-10-2019 CTTCĐM với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý
  8-10-2019 CTTCĐM với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý 8-10-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý https://www.4shared.com/mp3/D5Kr-fFLda/TCDM_pv_Hoa_Thuong_Thich_Nguye.html https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/8-10-2019-cttcm-vi-ha-thng-thch-nguyn-l https://youtu.be/DlPWwFslihA https://youtu.be/LN78mrPT-pU
  freespeech... 00:52:13 14 0 Downloads 0 Comments
 • 7-27-2019 CTTCĐM với nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành
  7-27-2019 CTTCĐM với nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành 7-27-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành https://www.4shared.com/mp3/CIATbwTNgm/TCDM_pv_NV_Ba_Dam_Xoe_Pham_Tha.html https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/7-27-2019-cttcm-vi-nh-vn-b-m-xe-phm-thnh https://youtu.be/LiHRdhGxpiE https://youtu.be/nxD7J6EA1Ho
  freespeech... 00:54:58 15 0 Downloads 0 Comments
 • 7-20-2019 CTTCĐM Bà Đầm Xòe Phạm Thành & JB Nguyễn Hữu Vinh
  7-20-2019 CTTCĐM Bà Đầm Xòe Phạm Thành & JB Nguyễn Hữu Vinh 7-20-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Bà Đầm Xòe Phạm Thành & JB Nguyễn Hữu Vinh https://www.4shared.com/mp3/kSbop0clda/TCDM_pv_NV_Pham_Thanh__NB_Nguy.html https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/7-20-2019-cttcm-b-m-xe-phm-thnh-jb-nguyn-hu-vinh https://youtu.be/Os1c_fCEDio https://youtu.be/ODuIJtmad1c
  freespeech... 00:47:57 19 0 Downloads 0 Comments
 • 7-13-2019 CTTCĐM với Cụ Bà Lê Hiền Đức
  7-13-2019 CTTCĐM với Cụ Bà Lê Hiền Đức 7-13-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Cụ Bà Lê Hiền Đức https://www.4shared.com/mp3/EQkulsPRgm/TCDM_pv_Cu_Ba_Le_Hien_Duc_July.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Cụ Bà Lê Hiền Đức 07/13/2019 http://ubllcdhn.com/tiengnoitudo/index.php/chng-trinh-t-canh-ng-may/7704-2019-07-13-21-32-50 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012294997620 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007902498641 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/7-13-2019-cttcm-vi-c-b-l-hin-c https://youtu.be/iUPHmL0PBwo https://youtu.be/ks93WWfBmcI
  freespeech... 00:54:51 18 0 Downloads 0 Comments
 • 7-6-2019 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên
  7-6-2019 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên 7-6-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên https://www.4shared.com/mp3/ZlG5iJB7da/TCDM_pv_CCB_Nha_bao_Nguyen_Vin.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên 07/06/2019 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/7-6-2019-cttcm-vi-nh-bo-nguyn-vnh-nguyn https://youtu.be/ap7T7JFV2rw https://youtu.be/B6lt6YIzH9Q 7-6-2019 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên
  freespeech... 00:57:35 22 0 Downloads 0 Comments
 • 6-29-2019 CTTCĐM với Linh Mục Đinh Hữu Thoại
  6-29-2019 CTTCĐM với Linh Mục Đinh Hữu Thoại 6-29-2019 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Linh Mục Đinh Hữu Thoại https://www.4shared.com/mp3/aAR5t-6Uee/TCDM_pv_Linh_Muc_Dinh_Huu_Thoa.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Linh Mục - Đinh Hữu Thoại - 06/29/2019 https://www.facebook.com/dinh.h.thoai https://www.facebook.com/dinhhuuthoai https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/6-29-2019-cttcm-vi-linh-mc-inh-hu-thoi https://youtu.be/O0W_5B_z8DQ https://youtu.be/Sey1gGQgDgw
  freespeech... 00:56:58 29 0 Downloads 0 Comments
 • show more
freespeechforvietnam
 • freespeechforvietnam
 • profile viewed 1239 times
 • message share profile
Who to Follow
X