یارمی ښایسته دی ...
Uploaded by watan.pal.9
00:00
06:26
Description: یار می ښایسته که بدرنګ دی موری زما خوش دی غنم رنګ دی زوی مړی ګران
Uploaded on: November 06 2013 with 2 comments and 9 likes
Tags: پر زړه یو آرمان لرمه, علی, علی آڅکزی،
You have to visit yourlisten.com in order to download this file.
You must visit yourlisten.com in order to comment this file.
X Close