Bài giảng Thánh lễ cầ...
Uploaded by LaiJang
00:00
27:18
Description: Bài giảng của LM. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, trong Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình, t
Uploaded on: September 10 2013 with 0 comments and 11 likes
Tags: bai giang, nguyen ngoc tinh, cong ly va hoa binh, dau tranh, dan chu
You have to visit yourlisten.com in order to download this file.
You must visit yourlisten.com in order to comment this file.
X Close