Giáo dân Mỹ Yên vẫn b...
Uploaded by LaiJang
00:00
07:17
Description: Vụ việc đàn áp giáo dân giáo họ Trại Gáo và Thanh Sơn, giáo xử Mỹ Yên bằng bạo lực: súng
Uploaded on: September 05 2013 with 0 comments and 2 likes
Tags: dan ap, nghe an
You have to visit yourlisten.com in order to download this file.
You must visit yourlisten.com in order to comment this file.
X Close