Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Uploaded by vietnamsaigon
00:00
15:50
Description: “Tác phẩm Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn ra đời nhắm vào đảng CSVN sau khi chúng tôi
Uploaded on: October 03 2012 with 1 comments and 10 likes
Tags: dairy, dang, dangthuytram, nhatky, thuy, tram, vietcong
You have to visit yourlisten.com in order to download this file.
You must visit yourlisten.com in order to comment this file.
X Close