പെന്തക്കോസ്ത് …സഭകൾക്കും അപ്പുറം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു സഭ ...

  • played 412 times
  • uploaded
  • in Radio
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

കത്തോലിക്കാ തുടങ്ങി ഇങ്ങു പെന്തക്കോസ്ത് വരെ വലിയ മതിൽ കെട്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം സഭ എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുഭാക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ ഉയരത് എഴുനെൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ദൈവശബ്ദം...കേള്ക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടുക യേശുവിന്റെ പൈതൽ ആകുക

Licence : All Rights Reserved


X