රටට අත්‍යවශ්‍ය බෞද්ධ අණ පනත් හා ජනාධිපතිවරණය 2015
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

වර්තමානයේ බෞද්ධයා මුහුණ දී ඇති තර්ජනයන් හා එයට මුහුණ දීමට බෞද්ධ කටයුතු අමාතංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදීරිපත් කොට සම්මත කරවා ගත යුතු අණ පනත් ඉක්මනින් ගෙන ඒමට බල කිරීමටත්, 2015 දී ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය පිලිබඳ අදහස් දැක්වීමට මෙම මාධ්‍ය සාකච්ජාව කැඳවනු ලැබිය...

Licence : All Rights Reserved


X