ZarNiOo`s Uploads

 • ေတာင္ေတြကြယ္တဲ႔လမ္း ေတာင္ေတြကြယ္တဲ႔လမ္း ေရး - ပခမ္းဆရာညိဳ ဆို - ဆုတင္ ေတာင္ေတြကြယ္တဲ႔လမ္း(ေမာင္မယ္ေယာင္လည္)၂ေျမွာင္သြယ္လို႔တန္း(ေတာင္ေတြ)ကြယ္တဲ႔လမ္း ေျခတစ္လွမ္းၾကြေၾကြခမန္းပကုေဋတစ္သန္းမကတန္သူဟန္မူ (ေအာ္ တပါးႏွမလွလွပပေလးရယ္ ေျခတစ္လွမ္း ကုေဋတစ္သန္းတန္သူမယ္)၂ ႏြဲ႕ဆိုးဥာဏ္ေတြ ခင္မဆူလိုက္ပါနဲ႔ ႏြဲ႕ဆိုးတဲ႔ ခရာတဲ႔ဟန္ေတြ ခင္မဆူလိုက္ပါနဲ႔ တကယ္႔အဖိုးတန္အမ်ိဳးမွန္ရယ္ (ပ်ိဳျဖဴရဲ႕)၂ မင္းေလးလိုက္ေတာ္မူ ျဖဴျပာ မူယာ သူဇာ ေဒ၀ီတစ္ပပါး ကိုယ္႔ဟန္ေတာ္ပါးရယ္နဲ႔ မိမိေလးရဲ႕ဟန္ေတာ္ပါးရယ္နဲ႔ ထားေမာင္ၾကင္သူ (ေရႊအဆင္းနဲ႕ပိ္်ဳျဖဴ ထမ္းကာေမာင္ေခ်ာ႔ ခ်ီမယ္႔သူ မင္းမခြဲနဲ႔ လိုက္ေတာ္မူ )၂ဘ၀ဆံုးေအာင္ ေမာင္ဘုန္းၾကင္မယ္႔သူ ေရႊလက္တြဲ (ေဖတြဲကာပယူ)၂
  ZarNiOo 00:04:43 59 0 Downloads 0 Comments
 • သဘင္ဆန္ေသာဘ၀ သဘင္ဆန္ေသာဘ၀ ေရး - ေရႊတိုင္ေမာင္ကို ဆို - ဆုတင္ ဇာတ္အေျခအစက(အပ်ိဳေတာ္)၂ ညဥ္႔ဦးယံအခ်ိန္က် ပရိသတ္ကေမွ်ာ္ စိတ္ဓာတၾကြေပ်ာ္ဟာသျပဇာတ္ဆန္းနဲ႔ တခမ္းတနားကခဲ႔ရတဲ႔က်ေနာ္ ၀န္ၾကီးတံတိုင္းၾကီးတိုင္းၾကီးျပည္ၾကီးမေနာ္ဇာတ္ပႏ႖က္ဋီကာေက်ာ္မွတ္ခ်က္တည္ကာေဖာ္သဏၭန္လုပ္သရုပ္တူေစမယ္ေနာ္ မူးေတာ္မတ္ေတာ္ စည္ေတာ္သံၾကား နန္းပါး၀င္ေစသေနာ္ ပု၀ါျဖဴတကမ္း အသာယူလွမ္းပါလို႔ သစၥာထားႏွစ္ပါးသြားစို႔ေနာ္ လက္၀ဲေတာ္ရံ လက္ယာေတာ္ရံေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ၾကရႊင္ၾက တစ္ညတာေနာ္ အာရံုက်င္းကာလင္းလုေသာ္ မိုးအာရံုက်င္းကာလင္းလုေသာ္ ရယ္ျခင္းကအစ ကျခင္းအလယ္ ငိုျခင္းအဆံုး ဇာတ္ေျခကရုပ္လံုးေဖာ္ ဘ၀ဆိုတာလဲ ထိုနည္းသာေမွ်ာ္ ေပ်ာ္လိုက္ၾကမဆံုးေမာ္လိုက္ၾကတျပံဳးျပံဳးဆိုေသာဘ၀ ေနာက္ဆံုးေတာ႔မ်က္ရည္နဲ႔သာေပ်ာ္ . . .
  ZarNiOo 00:05:23 61 0 Downloads 0 Comments
 • စကားဧ၀ကံ စကားဧ၀ကံ ေရး - ေရွးစာဆို ဆို - ဆုတင္ စကားေလးေလ႔ စကားဧ၀ကံ ႏွစ္ပါးေလးေလ႔ ႏွစ္ပါးေသြမလန္ (အရာရာမွာ မၾကြင္းမက်န္)၂(မွန္မွန္ကန္ကန္ လင္ရယ္ကခ်စ္ပါလွတယ္လွတယ္ ေမတၱာမွ်မယ္မွ်မယ္)၂ [ေရေရလည္လည္မင္းနဲ႔ငါရယ္(ေပါင္းစို႔တူႏွစ္သြယ္)] ေလးဆူဒီပါ သီတာ ေရေျမမဟီညာ တစ္ကံုးရယ္ တစ္ကုံးရယ္ဒီပါလံုးဆံုးပါေစေတာ႔ကြယ္ . . . (ေက်ာ႔ေက်ာ႔ရွင္း ခင္ေလး ဟန္မူယာၾကြယ္ ယဥ္ေက်းသူရယ္ က်ဳပ္မယား ႏႈတ္ဖ်ားခ်ိဳလွတယ္) ေမာင္စိန္မလိမ္ပါဘူး တကယ္မညာပါဘူး တကယ္ေမကညာ တစ္ဦးရယ္ မိမိမမ လွလွေကသြယ္ မင္းကလြဲရင္ဖြဲစကြဲထင္တယ္ ႏွစ္ျဖာညီ သာကီတာ တာရွည္မေရြ႔ရေအာင္ ဘရဏီနတ္သမီးနဲ႔ေတြ႔ေတာင္မွ မေမ႔ဘူးေမာင္ခ်စ္မယ္ . . . ေရႊကကြက္ကေရလႊတ္သည္႔ပံုႏွယ္ တြတ္တီးတြတ္တာခရာတယ္ ေဇာညြတ္စရာ သဒၵါၾကြယ္ ေကာင္းျခင္းငါးျဖာ ရယ္ ျပည္႔စံုပါဘိတယ္ လင္သားအေပၚ၀ယ္ မင္းမို႔လို႔မူတယ္ပါေပကြယ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ တိုးတက္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါရတယ္ တကယ္အျမဲကြယ္ ေပါင္းသင္းပါစို႔ကြယ္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္မွန္မွန္ကန္ကန္ စိတ္ႏွလံုးခ်ိဳပါမွ အမ်ားရိုေသမွာ သည္တစ္လင္သည္တစ္မယား ႏွစ္ပါးအရွည္အရွည္ စုလ်ား ဂေဟ ဂေဟ ေပါင္းဖက္မယ္ဗ် ႏွစ္ကံမွ်ၾကံဆသေလ
  ZarNiOo 00:06:33 69 0 Downloads 0 Comments
 • မူပံုတာပံုခရာပံုေလး မူပံုတာပံုခရာပံုေလး ေရး - ပထမစႏၵယားဆရာၾကီးဆရာညြန္႔ ဆို - ဆုတင္ (သံရိုး၆ - ေပါက္ ) (မူပံု တာပံု ခရာပံုေလးရယ္နဲ႔ )၂ (ယဥ္ေက်းတဲ႔လံုမဒီ)၂ (ရင္ေတြခ်ီကာ ႏြဲ႕ယိမ္း)၂ ျမင္ရသူေတြဟိန္း ေလာက္ေအာင္ ၾကက္သီးမ်ားဖိုၾကြလို႔ (ပ်ိဳႏွမကိုစြဲ)၂ စိတ္ထဲျဖင္႔ခင္ပါတယ္ (တစ္နည္းေလးလွတာေလးရယ္ ပတာေလးရယ္ ခင္ေလး ယဥ္ေက်းရက္တယ္စြဲမက္ဖြယ္ မင္းဂုဏ္သတင္း ရုပ္ဆင္းသဏၭန္ငယ္)၂ (ပတ္စာပိုး) (မ်က္ခံုးကေလးကမွင္တံသြယ္)၂(ယဥ္ဟန္ငယ္ေက်ာ႔ေက်ာ႔ရွင္း)၂ရႈေနရင္းျမင္႔မားထယ္ (ပါးေပၚမွာ စံပယ္တင္မွဲ႔ရွင္ေလး)၂(အသားေတာ္ေလးၾကာညိဳနံ႔ေမြး)၂ျမဴတိမ္စင္ေ၀း ေငြလသို႔ႏွယ္ (ေရးေရႊရုပ္ငယ္ မူယာသြယ္ သူဇာမယ္မယားသနားဖြယ္) (ခရာပို ခြာညိဳခါးရယ္နဲ႔ )၂ ေယာက္က်ာၤးေတြတို႔ျမင္ရင္ မဆင္ခ်င္ႏိုင္ဖြယ္ဆင္းလွတဲ႔မယ္ (နန္းကိႏ႖ရီၾကန္အင္ႏွယ္)၂ပုလဲသြယ္ဒႏၱာသြားႏုခင္ထြားငယ္ယဥ္ဟန္ျခားအသားဆပ္သ၀ါနဂိုမွာလဲ၀ါဂြမ္းလိုသႏၱာရည္ ႏႈတ္ခမ္းမွာ (ေတးထပ္) (ဥမၼာဒႏီၱသို႔အလား မကြာတယ္)အသားမွာ ျပည္႔၀န္းလို႔ ဇဗၺဴကၽြန္းေရွ့ျဗဳပၺာ မွန္းေမွ်ာ္သည္႔ခါ (လျပည္႔၀န္းထြန္းေသာ္တာလို)၂ထြက္လာသည္႔ပံုကဲ႔သို႔ေလး ေရးရုပ္သြင္ျမင္လွ်င္ ဇမၺဴတိုုင္းမွာ တုႏႈိုင္းမျမင္ အလွတြင္က်က္သေရထူးလို႔ ျမင္သူမူး မူးေလာက္ပါရဲ႕ခင္(သံရိုးသျဖန္ခ်)
  ZarNiOo 00:06:52 66 0 Downloads 0 Comments
 • မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး ေရး - ဆရာထာ ဆို - ဆုတင္ ေလာက ေလာကဓမၼတာ မဖို တိုင္းဟာ အခ်စ္ရယ္အမုန္းရယ္ အလြယ္သံုးလို႔ မဆံုးျဖတ္သင္႔ပါ စိန္ကဲေရႊကဲ လူကဲခတ္ရခက္ေတာ႔တာ အခ်စ္ေရးရာ ေတြးစရာက်ယ္၀န္းလွတာ ဒါျဖင္႔ရင္ မုန္းလို႔လား မုန္းလို႔လားေျဖဆိုပါ မိုးနဲ႔ၾကြက္လိုအိုးနဲ႔သရက္လိုပံုတင္ကာႏႈိုင္းယွဥ္ျပရရင္ေတာ႔မည္းေသာ္လည္းမရြာဘဲရြာေသာ္လည္းမမဲဘဲသည္းတဲ႔မိုးလိုပါေျမေအာက္ကိုေဖာက္ေပမယ္႔ေအာင္းခ်င္မွလည္းေအာင္းတက္တာတြင္းကိုမေဖာက္ပဲေအာင္းသည္႔ၾကြက္လိုပမာ အျပင္ရံ၀င္းမွည္႔၍ အတြင္းကထိုသရက္သီးဟာ ျမည္းၾကည္႔ေတာ႔ ခ်ိဳမလို ခ်ဥ္လည္းခ်စ္တက္တာ အျမင္မွာေအးျပီးအတြင္းက ေႏြးတက္ပါသတဲ႔ ေရအိုးေလးရဲ႕ သဏၭန္ပမာ (ဒါျဖင္႔ရင္မုန္းလို႔လား)၃ (မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး)၃ စိတ္ကူးၾကည္႔စမ္းပါ
  ZarNiOo 00:06:29 46 0 Downloads 0 Comments
 • အက်ီၤပါး အက်ီၤပါး ေရး - ရွမ္းပြဲဆရာဒင္ၾကီး ဆို-ဆုတင္ ျမိဳ႔မႏၱလာ ကိန္းယူဖို႔စကားရယ္နဲ႔ တို႔ျမန္မာ မိန္းမပလီေတြက မ်ားပါဘိ အထည္အက်ီၤပါးရယ္နဲ႔ မ်က္ထားခိ်ဳ ပလာက်င္းေတာ႔မလို္ပလာရင္းေနာ္အမူပို၍လူပိိ်ဳကိုျမဴခိ်ဳဦးေတာ႔မလားအထူဆိုရင္ပူလို႔မုန္းတာေၾကာင္႔အျမင္မွာရင္မွာႏႈံးတယ္ကြယ္ ျပံဳးေတာ႔မလိုလို . . . ငယ္ရြယ္သူ နားမလည္ေသးေသာေၾကာင္႔ အရြယ္ကတူ တရားအရည္နဲ႔ မေ၀းရေအာင္လို႔ အမ်ားသိဖို႔ေရးပါတဲ႔ သီခ်င္းတစ္ေဘာင္အဆို အလင္းေရာင္ ျဗဟၼစိုရယ္နဲ႔သမာ၀ါစာတမ္း ေမာင္ခ်စ္ဖြယ္ရဲ႕ သမာ၀ါစာတမ္း . . .။ (ျမိဳ႕ နဲ႔ဂရာအတြင္း၀ယ္ တို႔ျမန္မာတသင္းရယ္ တခ်ိဳ႕ကျငင္းပယ္ ကိုယ္႔ဘာသာခ်င္းရယ္မို႔လင္းရပါတယ္)၂ အရွက္အေၾကာက္ကုန္ျပီ ၾကံဳလွီကိန္း၀ယ္ (ခါးမွာေလွ်ာ္သရက္ထည္ ၾကက္သြန္ခြန္ဆိုထင္႔ကြယ္)၂ (အိုက္လို၊႔အပါးဆံုးကို အားလံုးစံုမက္တယ္)ေခတ္အလိုက္ ႏွစ္ခိ်ဳက္ အစစမို႔ခြက်ပါတယ္ (အထည္အက်ီၤပါးနဲ႔ ကာလသားအေပၚဆြယ္ ငါ႔သမီး ငါ႔သားငါ႔မယားဖို႔၀ယ္ (မႏၱေလးျမိဳ႕ခ်စ္ဖြယ္ )၂ မစိန္သံု ဂံုအိပ္ ခ်ဳပ္ေပးမယ္) (မယ္သံုရယ္အတည္စံု/အဆင္စံု၀ယ္ခဲ႔မယ္)၂သားကငယ္သမီးကငယ္အက်ီၤပါး၀တ္ရင္ကြယ္အမ်ားၾကည္႔ေတာ႔မွားမိမွာ မို႔ပယ္ ၊ ဘာေရာညာေရာ အ၀ွာေကာ မျမင္၀ံ႔တယ္ ၊ မသံုးတယ္ အလံုးအထည္ ပိုးျဖဴရင္ ဖံုးဆင္ဦးကြယ္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက အဂၤလိပ္အတုခိုးပါလို႔ တစ္မ်ိဳးကစတိုင္ထည္ အက်ီၤမပါးနဲ႔ မယားသံုရယ္ လူျမင္သူျမင္ မသံုးသာဘု အျမင္မေတာ္ တမင္ေခ်ာ္ ဘုန္းရင္ျဖင္႔ ႏွလံုးမခ်ိရင္၀ယိ ျမန္မာလို တစ္မ်ိဳးပ ကုလားလို တစ္သြယ္ မယ္သံု ဘယ္ပံုခၽြဲေသာ္လည္း ေမာင္ခ်စ္ဖြယ္ကမခြဲပါဘူး အျမဲကြယ္ ေပါင္းေတာ္မူဖို႔တကယ္ (မစိန္သံု)၂ လံုလံုျခံဳျခဳံ ၀တ္ေတာ္မူပါကြယ္
  ZarNiOo 00:06:00 59 0 Downloads 0 Comments
 • ဘံုဓမၼတာ ဘံုဓမၼတာ ေရး - ဧရာ၀ဏ္ ဦးေအာင္ထြန္း ဆို - ဆုတင္ ဘံုဓမၼတာမွာ ၾကံဳရေလသမွ် ကာမစိတ္တြင္ တရားနဲ႔ေတြးၾက ၅၄-၀ါပင္ (ေဟာဒီေလာကီတစ္ခြင္ ေတြ႔ျမဲၾကံဳျမဲ ဆံုျမဲဓမၼတာပင္ သမုဒၵသံေယာဇဥ္ ဇြတ္တိုးၾကည္႔တဲ႔အျမင္)၂ (ခ်စ္ၾကင္နာ ေမတၱာလြန္ကဲ လြန္ကဲ လြဲမေသြပါ ေစတနာထားလို႔)၂သူမားထက္ပိုတဲ႔လင္ (ဒြတၱိသာေတာင္ကမၼ လြတ္ျငိမ္းေအာင္ရွာမရ ကာမကိေလတစ္ခြင္)၂ (ခင္ခင္မင္မင္ခ်စ္မ၀ႏိုင္တဲ႔လင္)၂ အရိယေမာဟပိတ္ပင္ ပရိဟာမယား မယားေစာလွတဲ႔စိတ္တြင္ (ကာမဆယ္႔တစ္ဘံုသားမို႔ မယားကိုခ်စ္ခင္ နိစၥအျမဲပင္ တဆိတ္ကမွမခြဲခ်င္)၂ (ေဇာကာမဂုဏ္ တရားရယ္နဲ႔ယွဥ္ မေနာအာရံုမွားတဲ႔လင္ ခ်စ္တဲ႔သံေယာဇဥ္ ၾကိဳက္တဲ႔သံေယာဇဥ္)၂ ရွစ္ဆယ္႔ကိုးသြယ္ ဧက၀ုတၱိတရား အခုရိွသား ရႈၾကည္႔အမ်ား စဥ္းစားဖြယ္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ သေဘာ၀ယ္ ေစာလွတယ္ ၾကင္ၾကင္နာနာသနားဖြယ္ ငါးဆယ္႔ေလးသြယ္ စတုပညာသရယ္က ပုထုဇဥ္သဘာ၀ခ်စ္ရခင္ရၾကင္ရပါတယ္လင္ (၁၅၀၀ -နယ္ေမွာင္ ကိေလသာ မကင္းတယ္ ရွင္းပက္ခု၀ယ္-ႏုနယ္)၂ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားရန္ဖို႔ၾကံပါတယ္ စိတ္ၾကံ စိနာန္မွန္းကာရြယ္ ပန္တထာရြယ္ၾကံပါတယ္-ပါရမီ စာစီကံုးလို႔အဆံုးတိုင္ၾကင္ပါမယ္. . .
  ZarNiOo 00:06:06 65 0 Downloads 0 Comments
 • ခုႏွစ္သံခ်ီျမိဳင္ထ ခုႏွစ္သံခ်ီျမိဳင္ထ ေရး -ေရွးစာဆို ဆို-ဆုတင္ (က်ား) ေလးပ်ိဳႏွမ အကိုကခ်ီမယ္ ညိဳျမပလီရယ္ အကိုကခ်ီမယ္ တီတီတာတာစကားေတြမၾကြယ္လိုက္ပါနဲ႔ု ထားပိ်ဳ႔မယ္ရဲ႕ေလး (မ) စံုျမိဳင္လယ္ ေတာျမိဳင္ၾကား၀ယ္ ေျပာင္ ဆင္ က်ားရဲ ေပါလွတယ္ (ေၾကာက္တယ္)ဘုရားေလး (က်ား)နန္းေကသီ ေဒ၀ီခင္ရယ္ ဆန္းေထြညီ ေရယာဥ္ရဂံု၀ယ္ေဇာ္တကုန္းကညာရဲ႕ေမာင္ဘုန္းမွာကြဲ႔ လက္ရံုးညာနဲ႔ ေပြ႕မယ္ ေပြ႔မယ္ေလး (မ) မိန္းမသားမို႔အားငယ္တယ္ေမာင္ေခၚရာလိုက္ႏိုင္ရိုးလား ဟိုေနစြယ္ ထိုးသနဲ႔ ၀တ္လဲေတာ္ေရႊပုဆိုး ထီးမိုးပါ႔ကြယ္ေလး (က်ား)ေခ်ာင္ဟိုအေကြ႔မွာ ေညာင္ညိဳရိပ္သာ ေညာင္ညိဳရိပ္သာ ေခ်ာင္ဟိုအေကြ႔မွာ အေမာေျပတစ္ေထာက္နား ေတာေျခေဇာက္မ်ား ေခာေမစ၊ံေတာက္မယား၊ရဲ႕ ကိုင္ထားပါ႔မယ္ေလး (မ)(သစၥာထားမယ္ရွင္)၂ (က်ား)(ခ်စ္စြာမယားသယ္ . .လင္/ခင္)၂ (မ) (ထားပ်ိဳမယ္ သြားစို႔ကြယ္ )၂ (က်ား)ေမာင္ထမ္းလို႔ေခၚပါ႔မယ္. . . .
  ZarNiOo 00:05:38 67 0 Downloads 0 Comments
 • ညီေတာ္မင္းနန္ ညီေတာ္မင္းနန္ ေရး - ဦးစိန္ကတံုး ဆို - ဆုတင္ (တမင္ေမွ်ာ္လို႔ေျပာျပမယ္ကြယ္႔ ထင္ေပၚတဲ႔ အေခ်ာရေသာ္လည္း အတည္ေနာ္ မျငင္းေနာ္ ျပည္ေပၚသတင္းလွ်ံ ရင္ေတာ္ေဂါတမရယ္က ၀ဇီေတာ္အလင္းျပန္ ညီေတာ္မင္းနန္) နတ္တမွ်ပမာညီ အံသာနတ္စခန္းေတြနဲ႔ေအာ္ဘဒၵကလ်ာနီကို မျမင္ပါရင္ တစ္ရက္မကလြမ္းမိတာေၾကာင္႔ မဂၤလာလက္ထပ္နန္းကိုတဲ႔ ဘုရားပါၾကြပါဟူ မယားျပလို၍ အပါးက တင္ေလွ်ာက္ျပန္ ဘုရားဇိနံနိဗၺာန္နန္းကို ၇က္တိုတိုနဲ႔ လွမ္းျမန္းရေအာင္လို႔ ျပည္ေပၚညီေတာ္ သပိတ္ထမ္းပါလို႔ ေတာလမ္းကအျပန္ သစ္ငုတ္တိုေျခာက္စေပၚက ေမ်ာက္မနဲ႔ပမာညီ ကလ်ာညီနဲ႔မတူလား ဘယ္သူလွေျပာတာ သေဘာမက် ေအာ္ေဂါတမဇိနံ အမယ္မင္းဆိုရက္ေလတဲ႔ကံ က်ဳပ္ညီမင္းနန္အႏွိပ္စက္ကိုခံ သပိတ္ဖက္လို႔ငိုျပန္ တရားရင္းခံ မမွားမယြင္းရန္ စကားသီခ်င္းသံသံုးျပန္ ကတံုးဥာဏ္ ေၾကာက္စရာ႔ဟန္ ေမ်ာက္မသဏၭန္ ပန္း၀တ္မႈံ စံုျမိဳင္ယံ ဘုရားေစတစ္ပါး ေ၀ယံေကာင္းကင္ခရီးသံုးလူ႔ဘ ျမတ္စြာျမတ္ကညာ ျပသည္႔နည္း ညီေတာ္ကျငီး နတ္သမီးထင္ျမင္ျပန္ အရိပ္ရာ လက္မခံ အ၀ိဇၨာ ပစၥယံ ထျပန္ၾကြျပန္ဥံဳအနိစၥ ဒုကၡရုပ္အလွဆင္ျခင္္ျပန္(ၾကည္႔ျပန္ရႈျပန္ ေတာစံုျမိဳင္ယံ )၂ဆူဆူညံညံ လူသံမၾကားေအာင္ေတာထြက္မယ္ၾကံ ၀တ္ေၾကာင္ကိုလြတ္ေအာင္ရုန္းမဲ႔ ကတံုးစိန္ကၾကံ တကယ္ရႈဆင္ျခင္ျပန္ မယ္ခုျမင္ရင္အံ ကိန္းအက်ဆင္ျခင္ျပန္ ယိမ္းသမေလးေတြျမင္ရင္အံ ေနာင္သိမ္ မဆံုးပါဘူး ေမာင္စိန္ကတံုးရဲ႕ နိကၡမ ပါရမီဥာဏ္
  ZarNiOo 00:07:04 54 0 Downloads 0 Comments
 • လွသူဇာ လွသူဇာ ေရး - စိန္ဗိုလ္တင္႔ ဆို - ဆုတင္ အို. . .လွသူဇာ အလွတကာ ပေဂး ေဆးေရးမမီတဲ႔ အလွပိုင္ရွင္ေလးလွသူဇာ ေကာင္းကင္မိုးယံျမင္႔မွာ တင္႔တယ္ ၀င္႔ၾကြားလွ အားပိုတ႔ဲနတ္မိမယ္ေလးပါ တိမ္ဖူးေတြတိမ္ညႊန္႔ေတြမ်ား စားျပီးရင္းေမြးဖြားေလသလား ဟင္ လွရက္ပါေပ႔ (သူဇာ)၂ ရႈမ၀ႏိုင္ေသာ (ေခ်ာ)၃ ႏွမလွသူဇာ လမင္းလို၀င္းတံဲ႔မ်က္ႏွာ ၾကာပန္းပမာ လင္းတဲ႔မ်က္ဖန္ သိဂီၤရတနာ ေရႊေရာင္လင္းသကို အသားေတာ္ေလး၀င္း ၀ါပိတုန္းေရာင္ေၾကာ႔ နက္ေမွာင္ေက်ာ႔ေက်ာ႔ မ်က္ေတာင္ေကာ႔နဲ႔ဆံေက သးံုေတာင္ထြာယဥ္ကိုယ္ႏြဲ႔ေႏွာင္း ဆင္ႏွာေမာင္းသို႔ ျပိဳင္ရွားတုဘက္ ကိုယ္ဟန္သြယ္လ်ာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ သိမ္ေမြ႕ဖြယ္ရာ ႏႈတ္ဖ်ားက (အေျပာခ်ိဳသာ)ခ်စ္သူႏွမ အျပစ္ဟူသမွ်ကင္းစင္လွတဲ႔ (ခ်စ္ေသာလွသူဇာ)၂
  ZarNiOo 00:05:59 39 0 Downloads 0 Comments
 • show more
ZarNiOo
 • ZarNiOo
 • profile viewed 292 times
 • message share profile
Who to Follow
X