Upload Cover
About:

VMDK ● Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ● 1990 óta a vajdasági magyarság szolgálatában!

VMDKhangja`s Uploads

 • Aggályos a választási törvény
  Aggályos a választási törvény A Szerb Haladó Párt kedvenc kisebbségi pártjainak erősítését, és a többi kisebbségi párt ellehetetlenítését okozhatja a választási törvény legutóbbi módosítása, ez pedig Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke szerint antidemokratikus. A pártelnökkel Tőke János beszélgetett. Forrás: A Szabad Magyar Szó hírportál PODCAST csatornája
  VMDKhangja 00:15:54 1.18 K 0 Downloads 0 Comments
 • A hatalmi koalíció mesterséges ellenzéket épít magának
  A hatalmi koalíció mesterséges ellenzéket épít magának A VMDK elnöke, Csonka Áron nyilatkozott az Újvidéki Rádiónak a 2020-as választásokról. Kinek jó a 3% küszöb, hogyan lehetséges a játékszabályok megváltoztatása közvetlen a választások előtt,irányított ellenzék, milyen választási rendszer felelne meg a kisebbségi pártoknak, mi köze a bojkottnak ehhez.
  VMDKhangja 00:13:46 584 0 Downloads 0 Comments
 • Trianon megünneplése - a Vajdaság Napja - MNT meghasonlása
  Trianon megünneplése - a Vajdaság Napja - MNT meghasonlása A MNT vegyes párti többsége nem szavazta meg a Vajdaság Napja alatt futó, de valójában a Délvidék elcsatolást jelző időponttól való elhatárolódási kezdeményezést. Tari István javaslatát szóban támogatták, majd leszavazták, kimutatván politikai aljasságukat és a Szerb Haladó Párt iránti hűségüket.Ez a MNT teljes meghasonlását jelenti. Forrás: RTV, ÚR2, Délutáni híradó 2018.04.23.
  VMDKhangja 00:02:48 350 0 Downloads 0 Comments
 • Tovább csökken a nemzeti tanácsok jogköre
  Tovább csökken a nemzeti tanácsok jogköre A szerbiai kormány tovább rontott a nemzeti tanácsokról szóló törvény tervezetén, csökkentve ezzel a nemzeti tanácsok hatáskörét. Miért hallgat a vegyes párt, aki részt vesz a belgrádi hatalomban? Csonka Áron, VMDK Forrás: RTV, ÚR2, Hangadó szerda – 2018.04.18.
  VMDKhangja 00:09:32 204 0 Downloads 0 Comments
 • VMDK ÉVÉRTÉKELŐ
  VMDK ÉVÉRTÉKELŐ 2017 a politikai meglátásaink beigazolódása volt, míg a 2018-as év az életterünk megtartásáról fog szólni. Csonka Áron a VMDK elnöke Forrás: ÚJVIDÉKI RÁDIÓ, Hangadó szerda – 2018.01.03. Szerkesztő: Muci Szántó Márta
  VMDKhangja 00:24:48 982 0 Downloads 0 Comments
 • Bojkott vagy harc a kulturális autonómiáért?
  Bojkott vagy harc a kulturális autonómiáért? Részletek a NT szóló törvény módosításából Csonka Áron a VMDK elnöke Forrás: ÚJVIDÉKI RÁDIÓ, Hangadó szerda - 2017.12.20
  VMDKhangja 00:10:34 317 0 Downloads 0 Comments
 • Szerbia csökkenti a Nemzeti Tanácsok jogkörét
  Szerbia csökkenti a Nemzeti Tanácsok jogkörét A Közigazgatási és Önkormányzati Minisztérium útjára indította a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény munkatervezetét. A közvitája erőltetett és csak a szófogadóknak van megszervezve, rendelkezései csökkentik az eddig elért jogokat. Csonka Áron a VMDK elnöke. Foto-Csonka-Aron-VajdasagMa Forrás: ÚJVIDÉKI RÁDIÓ, Hangadó szerda - 2017.12.06.
  VMDKhangja 00:04:58 2.01 K 0 Downloads 0 Comments
 • Érdekérvényesítés vagy a hatalmi pozíciók védelme?
  Érdekérvényesítés vagy a hatalmi pozíciók védelme? Egyfajta presztízsharc alakult ki a VMDK és a VMSZ között, ezért nem támogatta az utóbbi a VMDK beadványát, amely biztosította volna, a magyarok és más nemzeti közösségek egyenlő nyelvhasználati jogát a tartományi parlamentben – értékelte Csonka Áron a párt elnöke és tartományi parlamenti képviselője. Csonka zentai sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy frakciója a parlament májusi 15-i ülésén adott át egy módosító javaslatot, amelyben követelték, hogy a tartományi parlamentben és a bizottságokban teljes mértékű és egyenrangú nyelvhasználat valósuljon meg. A parlament ügyrendi szabályzata lehetőséget ad arra, hogy a képviselők a hivatalosan is használatban lévő kisebbségi nyelveken is felszólaljanak az üléseken, s ezeken a nyelveken írásban is beadjanak indítványokat, viszont ez a kommunikáció az ellenkező irányban nem működik. Az ügyrend értelmében csak a napirendi pontok megnevezését és az ülés összehívásáról szóló értesítést kapták meg magyar nyelven, a napirendi pontok kísérőanyagait viszont nem. Vagyis csak részlegesen valósult meg az egyenrangú nyelvhasználat. Csonka elmondta, hogy politikusaink egy-egy külföldi delegáció előtt előszeretettel hangoztatják azt, hogy tartományunkban a legfejlettebb az egyenrangú nyelvhasználat, s hat hivatalos nyelv van használatban, ezzel szemben a gyakorlatban ezt a jogot nem tudjuk megvalósítani. Csonka ennek az orvoslásaként adta be módosító javaslatát. A nemzetek egyenrangúságával foglalkozó parlamenti bizottság ülésén nyolcan jelentek meg, hajszál híján voltak határozatképesek, távolmaradt Erdély Lenke, a bizottság VMSZ-es tagja is. Szakállas Zsolt oktatási és nemzeti közösségi titkárhelyettes az egészről úgy vélekedett, hogy a jogi szempontokat figyelembe véve teljes mértékben igaza van a módosítás beterjesztőjének, azonban a képviselőház fordítószolgálata jelen pillanatban nincs felkészülve e feladat ellátására, s egyébként is egy ilyen javaslat elfogadása a képviselőház munkájának a blokádját is jelentheti. „Szakállas azt is megjegyezte, hogy ilyesmi még az Európai Unióban sincs, s szerinte ott se fordítanak le mindent az összes hivatalos nyelvre – mesélte a VMDK elnöke, s megjegyezte, hogy ez nem igaz, s lényegében már ekkor érződött a politikai akarat hiánya. A bizottsági szavazáson a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a VMSZ képviselői tartózkodtak, ellenben a Szerb Radikális Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga jelenlévő képviselői támogatták a VMDK javaslatát. „A SZHP listáján, a vajdasági parlamentbe bejutott kisebbségi képviselők is tartózkodtak, amit képtelen vagyok megérteni, hiszen az ő érdeküket is szolgálta volna a javaslat elfogadása” – jegyezte meg a VMDK elnöke. A parlament ülésén Pásztor István házelnök arra kérte meg a VMDK képviselőjét, hogy vonja vissza a javaslatot és a továbbiakban politikai konzultációk keretében vitassák meg, hogy miképpen, s milyen formában kerüljön az napirendre. Csonka erre nem volt hajlandó, mivel több, mint száz nap telt el a módosító indítványuk átadásától, s a hatalmi koalíció képviselőinek elegendő idejük lett volna ezt megvitatni. „Szerintem egyfajta presztízsharc alakult ki a VMDK és a VMSZ között, hiszen az utóbbi vajdasági magyar párt már 2000 óta hatalmon van a képviselőházban, s egyszer sem jutott eszébe, hogy ilyen irányban megváltoztassa az ügyrendet, s csupán a beadvány ellehetetlenítése miatt kifogásolták ezt, mivel a módosítást egy ellenzékben lévő párt képviselője kezdeményezte, aki ráadásul egy másik vajdasági magyar párt tagja” – jegyezte meg Csonka. A VMDK módosító javaslatát a parlament ülésén a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, az Elég Volt, az Alternatíva a Vajdaságért VMDK – Magyar Mozgalom, Új Szerbia és a Szerb Radikális Párt képviselői támogatták, Az SZHP, az SZSZP és a VMSZ képviselői viszont tartózkodtak, vagyis lényegében nem támogatták a javaslatot. Csonka szerint már csak azért is aggasztó az SZHP, a szocialisták és a VMSZ képviselőinek a tartózkodása, mert lényegében ez egy kötelező törvényes kategória, a tartomány statútumában is szerepel és Szerbia alkotmánya is szavatolja ezeket a jogokat, de más szerbiai törvények és az ország által ratifikált nemzetközi egyezmények is. A VMDK elnöke elmondta, hogy a történtek ellenére nem tartják lezártnak a témát és a továbbiakban is arra törekednek, hogy biztosítsák ezeket a jogokat. Makai Ákos Forrás: Szabad Magyar Szó | 2017. szeptember 4. 19:02 |
  VMDKhangja 00:26:40 979 0 Downloads 0 Comments
 • KIÉ A MI FÖLDÜNK? ÁTVERÉS A FÖLDTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA?
  KIÉ A MI FÖLDÜNK? ÁTVERÉS A FÖLDTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA? 2017. augusztus 23. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége részmegoldásnak tartja a földtörvény módosítását mert a javasolt módosítások ugyan kemény feltételeket szabnak az EU állampolgárok felé, de a külföldi jogi személyek (cégek, alapítványok, befektetői alapok etc.) esetében történő állami/ magán tulajdonban lévő termőföld vásárlását nem korlátozzák, ha azok előzetesen Szerbiában alapítanak céget. Tekintettel arra, hogy Szerbia és az EU által megkötött Stabilizációs és Társulási Megállapodás értelmében szeptember 1- jétől az úniós és szerbiai állampolgárok egyforma feltételek mellet vásárolhatnak ingatlanokat, beleértve a termőföldet is, 2017. augusztus 24-én gyorsított eljárás keretében vitatja meg a szerbiai parlament a földtörvény módosítására és kiegészítésére tett kormányjavaslatot. A földtörvény módosítására és kiegészítésére tett javaslat nem volt közvitán és kizárólag a magántulajdonban lévő termőföld eladását, vásárlását szabályozza, míg az állami földek vásárlása kapcsán nem lát elő semmilyen módosításokat. A javasolt módosítások szerint a magántulajdonban lévő földek tekintetében is kikötéseket határoznának meg ha a vásárló az Európai Unió állampolgára. Európai uniós állampolgár magántulajdonban lévő termőföldet jogügylet útján vásárolhat, abban az esetben, ha teljesíti a következő feltételeket: legalább tíz éve állandó jelleggel annak a helyi önkormányzatnak a területén él, ahol a termőföldet vásárolja; legalább három éve megmunkálja a jogügylet tárgyát képező termőföldet; legalább tíz éve bejegyzett és aktív státusú gazdaság tulajdonosa; rendelkezik a termőföld megmunkálásához szükséges eszközökkel, gépezettel; ha az európai uniós állampolgár eleget tesz ezeknek a feltételeknek, legfeljebb két hektár termőföldet vásárolhat. Nem uniós külföldi állampolgárok továbbra sem vásárolhatnak Szerbiában termőföldet. Az állami földek vásárlásával kapcsolatban nem módosulnak a földtörvény rendelkezései. Továbbra is kemény feltételek szab az EU állampolgárok felé, azonban a jelenlegi törvény, de a javasolt módosítások sem korlátozzák a külföldi jogi személyek (cégek, alapítványok, befektetői alapok etc.) által történő állami/ magán tulajdonban lévő termőföld vásárlását, ha azok előzetesen Szerbiában alapítanak céget. Továbbá, nem szabályozza a nem EU-s, de külföldi állampolgárok által történő földvásárlást. A jelenlegi földtörvény rendelkezései eleve lehetővé teszik külföldi jogi személyeknek, hogy az állammal kötött egyezség alapján akár 30 éves bérletre állami tulajdonban lévő nagy mennyiségű földterületekhez jussanak, ami a későbbiekben további előnyöket biztosít számukra a közvetlen közelében lévő állami földterületek árverés útján történő bérleténél, illetve a bérelt földek későbbi megvásárlását. Ezzel startban kiszorították a hazai kistermelőket abból, hogy nagy földterületekhez jussanak, ezért nem lesznek versenyképesek ami előbb vagy utóbb ahhoz fog vezetni, hogy kényszerből eladják azt a kevés földet is amijük most van ( hacsak nem tömörülnek). Figyelembe véve a nemzetközi példákat, amelyek azt mutatják, hogy kevés az olyan EU állampolgárok száma akik nagy mennyiségű magán vagy állami kézben lévő termőföldet vásároltak, nyugodtan azt lehet mondani, hogy a mostani földtörvény módosítása csak szemfényvesztés, cirkusz a népnek. A magánszemélyeket kiszűrték, de a nagy játékosokat, a spekulánsokat és a nagytőkéseket előnyben részesítették! Mert mindez amire rámutattunk a gyakorlatban már megtörtént. Hiszen a jelenlegi kormány, ahol helyet foglal a Vajdasági Magyar Szövetség is, eladta vagy hosszú távú bérlet fejébe kiadta a délvidéki termőföld javát araboknak, németeknek vagy hazai szerb oligarcháknak. Pedig nem ezt ígérték! Pár évvel ezelőtt még arra esküdöztek nem fognak adni egy gramm szerbiai/vajdasági földet sem külföldieknek! Még a koalíciós szerződésbe is belefoglalták, erre mi történt? Pontosan az ellenkezője! Akkor most kié is a mi földünk? VMDK PRESS
  VMDKhangja 00:02:08 254 0 Downloads 0 Comments
 • Feles munka a Belügyminisztérium pályázatánál?
  Feles munka a Belügyminisztérium pályázatánál? Feles munkát végeztek a Belügyminisztérium pályázatánál? Lesz-e részarányos foglalkoztatás a gyakorlatban? A követelmények között nem szerepel a magyar nyelv /más nemzeti közösség/ ismerete! Mint ismeretes a napokban nagy port kavart a hivatásos tűzoltók alkalmazására kiírt belügyminisztériumi pályázat. A szerbiai Belügyminisztérium szerint tüzet oltani csak szerbiai állampolgároknak szabad, kettős vagy többes állampolgár/ok már nem is jöhetnek szóba. Ezt sokan diszkriminációnak élték meg, különösen a tömb magyarságban, ahol a kettős állampolgárság igen elterjedt. Egyes médiumok ezt számon kérték a Belgrádban hatalmat gyakorló csapattól, és a jelek szerint ez arra késztette őket foglalkozzanak a témával. A legújabb információk szerint sikerült elérniük egy új pályázat kiírását amiben már nem fog szerepelni a kettős állampolgárokat kizáró tétel. Ezért dicséret jár nekik. Közben meg is jelent az eredeti pályázati kiírás kiigazítása, amely szűkszavúan csak a 4-es pont törlését említi (a kettős állampolgárságra vonatkozó rész), a többi maradt ahogy volt eddig is. Végigolvasván a pályázat eredeti és módosított változatát felmerült bennem a kérdés hogyan lesz ebből részarányos foglalkoztatás? A pályázat szövegében nincsen hivatkozás a részarányos foglalkoztatás alkalmazására, a követelmények között nem jelenik meg a magyar vagy más nemzeti közösség nyelvének ismerete azon települések esetében ahol a magyar/más nemzeti közösségek nyelve is hivatalos! Arról nem is beszélve, hogy a pályázat egyenesen diszkriminálja azokat a potenciális jelölteket akik 30 évnél idősebbek! Harminc fölött nem ember az ember? Jó volna ha a Belügyminisztérium tovább módosítaná a pályázati kiírás szövegét és figyelembe vennék a fent említett szempontokat. Ellenkező esetben félő, hogy a részarányos foglalkoztatásból a gyakorlatban nem lesz semmi. http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/conne... http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/conne...
  VMDKhangja 00:02:59 133 0 Downloads 0 Comments
 • show more
VMDKhangja
 • VMDKhangja
 • profile viewed 1692 times
 • message share profile
X