Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Y S G-20__niyama & Aasana[part I… ]

Tracklist
  • 01 Ramani Panchapakesan - Yoga Sutra -20 00:00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

From Sadhana Pada [chapter II] of Patanjali yoga sutra. Relevant sutras are:
40. शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः॥४०॥
41. सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥४१॥
42. संतोषादनुत्तमसुखलाभः॥४२॥
43. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः॥४३॥
44. स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः॥४४॥
45. समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्॥४५॥
46. स्थिरसुखमासनम्॥४६॥

Licence : All Rights Reserved


X