Upload Cover

Radiopanahjo`s Uploads

 • Recorded Audio Apr-13-2016 08-00-08 PM
  Recorded Audio Apr-13-2016 08-00-08 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 120062-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 01:00:37 121 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Apr-06-2016 08-00-07 PM
  Recorded Audio Apr-06-2016 08-00-07 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 01:00:15 88 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Nov-25-2015 08-01-00 PM
  Recorded Audio Nov-25-2015 08-01-00 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:58:51 57 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Nov-11-2015 08-00-22 PM
  Recorded Audio Nov-11-2015 08-00-22 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 01:00:21 81 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Nov-11-2015 08-00-22 PM
  Recorded Audio Nov-11-2015 08-00-22 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 01:00:21 149 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Oct-28-2015 07-59-57 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:59:00 139 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Oct-21-2015 08-00-04 PM
  Recorded Audio Oct-21-2015 08-00-04 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:59:55 84 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Oct-14-2015 08-01-51 PM
  Recorded Audio Oct-14-2015 08-01-51 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:57:45 109 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Sep-16-2015 08-01-51 PM
  Recorded Audio Sep-16-2015 08-01-51 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:58:14 94 0 Downloads 0 Comments
 • Recorded Audio Sep-09-2015 08-00-05 PM
  Recorded Audio Sep-09-2015 08-00-05 PM رادیو همبستگی صدای پناهجو هر چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود صدای ما را میتوتنید روی موج اف ام فرکانس 102.6 بشنوید همچنین میتوانید آرشییو رادیو را روی وب سایت زیر بشنوید و دانلود کنید http://yourlisten.com/Radiopanahjo شماره تلفن برنامه : 2309330-031 radiohambastegi : اسکایپ برنامه
  Radiopanahjo 00:59:24 72 0 Downloads 0 Comments
 • show more
Radiopanahjo
 • Radiopanahjo
 • profile viewed 536 times
 • message share profile
Who to Follow
X