Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Upload Cover

NeuveritelnaOdhaleni.cz`s Uploads

 • Boží království je jako… - Daniel Huvar
  Boží království je jako… - Daniel Huvar Jak lze co nejlépe a nejvýstižněji charakterizovat Boží království? Co to vůbec je? Co je jeho hlavním atributem? Na co se Ježíš snaží poukázat ve svém podobenství o pokladu v poli a na co v podobenství o vzácné perle? V čem je mezi těmito dvěma podobenstvími rozdíl? Co nám říkají o Božím království? Co nám říkají o jeho hodnotě? Co nám říkají o naší hodnotě?
  Neuveritel... 00:52:31 148 0 Downloads 0 Comments
 • Ponížení Díny
  Ponížení Díny Proč je v Bibli zaznamenán nepříjemný příběh o ponížení Díny a o ukrutnostech, kterých se následně dopustili její bratři na obyvatelích města, ve kterém k jejímu ponížení došlo? Co je zvláštního na reakci Jákoba na poskvrnění jeho dcery? Co je zvláštního na jeho reakci na genocidu, které se dopustili jeho synové? Jaké poučení si z tohoto příběhu můžeme vzít?
  Neuveritel... 00:45:31 68 1 Downloads 0 Comments
 • Máš meč? Tak ho používej!
  Máš meč? Tak ho používej! Čemu se můžeme naučit z prastarých biblických příběhů? Proč bychom je měli studovat? Co je to nejdůležitější, co se můžeme z Bible dozvědět? Co máme dělat s poznáním, které získáme z Písma? Jak můžeme poznat, jestli věříme pravdě nebo lži? Jak můžeme poznat, jestli následujeme pravého Boha? Jak máme používat ostrý dvojsečný meč, kterým nás Bůh vybavil?
  Neuveritel... 00:47:13 261 0 Downloads 0 Comments
 • 25. To nejlepší nakonec
  25. To nejlepší nakonec Opravdu existuje nebe? Je to skutečné místo? Pokud ano, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Co se o nebi píše v Bibli? Jak bude vypadat obnovená Země? V čem se bude lišit od té současné? Budou tam spasení žít plnohodnotným životem? Bude to místo, kde byste chtěli strávit věčnost? Těšíte se domů?
  Neuveritel... 00:36:10 164 1 Downloads 0 Comments
 • 24. Existuje spravedlnost?
  24. Existuje spravedlnost? Co se bude dít poté, co Ježíš přijde podruhé? Jaký osud čeká ty, kteří svá srdce odevzdají Kristu a přijmou jeho dar spasení? Co bude s těmi, kteří setrvají ve vzpouře vůči Bohu? Proč dojde ke dvěma vzkříšením? Jaký mezi nimi bude rozdíl? Co se bude dít během milénia? Jak a kdy bude ukončena existence zla?
  Neuveritel... 00:39:47 129 0 Downloads 0 Comments
 • 23. Sedm posledních ran
  23. Sedm posledních ran Existuje nějaká spojitost mezi příběhem o deseti egyptských ranách a následném vyjití Izraelců z Egypta a událostmi, které mají nastat krátce před druhým příchodem Ježíše Krista? K jakým katastrofám má před blížícím se koncem světa dojít? Na koho dopadne sedm posledních ran? Můžeme se jim nějakým způsobem vyhnout?
  Neuveritel... 00:41:10 128 0 Downloads 0 Comments
 • 22. Proč je tolik církví?
  22. Proč je tolik církví? Proč existuje tolik různých křesťanských denominací, když se všechny odvolávají na Ježíše Krista jako svého Pána? Je možné určit, která z těchto církví přináší pravé poselství o Bohu, pravé evangelium a víru založenou na pravdě? Jak můžeme rozlišit pravdu od polopravd, bludů a lží? Jakou roli v tom hraje Bible?
  Neuveritel... 00:42:47 125 0 Downloads 0 Comments
 • 21. Prorocké poslání dnes
  21. Prorocké poslání dnes Promlouval Bůh ke svému lidu prostřednictvím proroků jen v biblických dobách? Jak je to s darem proroctví v současnosti? Posílá Bůh své proroky i dnes? Jaké poselství přinášejí? Na základě čeho můžeme poznat pravého proroka od falešného? Byla Ellen Whiteová pravým Božím prorokem?
  Neuveritel... 00:50:47 118 0 Downloads 0 Comments
 • 20. Pravda osvobozuje
  20. Pravda osvobozuje Existuje objektivní pravda? Pokud ano, stojí za to ji hledat? Je vůbec možné ji nalézt? Na základě čeho můžeme pravdu odlišit od svodů, polopravd a lží? Existuje důvěryhodný zdroj pravdy? Pokud pravdu nalezneme, jak se k ní máme postavit? Opravdu nás může osvobodit? Od čeho? Nejsme snad svobodní i bez poznání pravdy?
  Neuveritel... 00:38:23 126 0 Downloads 0 Comments
 • 19. Nejlepší investice
  19. Nejlepší investice Co říká Bible o majetku a bohatství? Můžeme v ní najít rady, jak nakládat s penězi? Co můžeme v Písmu číst o správném hospodaření s časem, schopnostmi a dalšími dary, které nám náš Stvořitel svěřil? Proč Bůh ustanovil systém desátků? Potřebuje naše peníze nebo je za tím něco jiného? Jaká je nejlepší investice?
  Neuveritel... 00:39:59 131 0 Downloads 0 Comments
 • show more
NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • profile viewed 3461 times
 • message share profile
Who to Follow
Itunes RSS

Hot Tracks on iTunes

X