Upload Cover

NeuveritelnaOdhaleni.cz`s Uploads

 • Je na čase, aby naše vlasy dorostly
  Je na čase, aby naše vlasy dorostly Jsme dostatečně silní, abychom obstáli ve zkouškách a v těžkostech? Je naše církev dostatečně silná? Jsme naplnění Boží mocí a děláme mocné skutky k Boží slávě? Nebo snad Kristovi následovníci ztratili sílu? Co nás oslabuje? Jak to udělat, abychom naši ztracenou sílu získali zpět? Jaké poučení si v tom můžeme vzít od Samsona? Jak nám můžou naše vlasy dorůst?
  Neuveritel... 00:42:24 332 0 Downloads 0 Comments
 • Řekni nám, kdy to bude - Daniel Huvar
  Řekni nám, kdy to bude - Daniel Huvar Jak Ježíš odpovídá svým učedníkům, když se ho ptají na to, kdy bude zbořen chrám, na znamení jeho příchodu a skonání věku? Chce své učedníky vyděsit? Na co je upozorňuje? Proč je tak důležité, aby se evangelium dostalo ke všem lidem před tím, než nastane konec? Co je poselstvím tohoto evangelia?
  Neuveritel... 00:37:54 330 0 Downloads 0 Comments
 • Ozeáš a Gomera: Láska, která bolí
  Ozeáš a Gomera: Láska, která bolí Proč Bůh řekl Ozeášovi, aby se oženil se smilnicí? Co tím sledoval? Jak těžkou a bolestnou zkušeností měl tento Boží prorok ve svém manželství projít a proč? Jak se zachoval tváří v tvář opakované nevěře a zradě? Co nám to říká o Božím postoji k lidem, kteří ho stále znovu a znovu zrazují, k lidem, kteří jsou vůči jeho lásce vlažní? Kde jsou hranice Boží lásky? Jakou to v nás vyvolává reakci?
  Neuveritel... 00:43:19 347 0 Downloads 0 Comments
 • Boží království je jako… - Daniel Huvar
  Boží království je jako… - Daniel Huvar Jak lze co nejlépe a nejvýstižněji charakterizovat Boží království? Co to vůbec je? Co je jeho hlavním atributem? Na co se Ježíš snaží poukázat ve svém podobenství o pokladu v poli a na co v podobenství o vzácné perle? V čem je mezi těmito dvěma podobenstvími rozdíl? Co nám říkají o Božím království? Co nám říkají o jeho hodnotě? Co nám říkají o naší hodnotě?
  Neuveritel... 00:52:31 548 0 Downloads 0 Comments
 • Ponížení Díny
  Ponížení Díny Proč je v Bibli zaznamenán nepříjemný příběh o ponížení Díny a o ukrutnostech, kterých se následně dopustili její bratři na obyvatelích města, ve kterém k jejímu ponížení došlo? Co je zvláštního na reakci Jákoba na poskvrnění jeho dcery? Co je zvláštního na jeho reakci na genocidu, které se dopustili jeho synové? Jaké poučení si z tohoto příběhu můžeme vzít?
  Neuveritel... 00:45:31 384 1 Downloads 0 Comments
 • Máš meč? Tak ho používej!
  Máš meč? Tak ho používej! Čemu se můžeme naučit z prastarých biblických příběhů? Proč bychom je měli studovat? Co je to nejdůležitější, co se můžeme z Bible dozvědět? Co máme dělat s poznáním, které získáme z Písma? Jak můžeme poznat, jestli věříme pravdě nebo lži? Jak můžeme poznat, jestli následujeme pravého Boha? Jak máme používat ostrý dvojsečný meč, kterým nás Bůh vybavil?
  Neuveritel... 00:47:13 629 0 Downloads 0 Comments
 • 25. To nejlepší nakonec
  25. To nejlepší nakonec Opravdu existuje nebe? Je to skutečné místo? Pokud ano, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Co se o nebi píše v Bibli? Jak bude vypadat obnovená Země? V čem se bude lišit od té současné? Budou tam spasení žít plnohodnotným životem? Bude to místo, kde byste chtěli strávit věčnost? Těšíte se domů?
  Neuveritel... 00:36:10 383 1 Downloads 0 Comments
 • 24. Existuje spravedlnost?
  24. Existuje spravedlnost? Co se bude dít poté, co Ježíš přijde podruhé? Jaký osud čeká ty, kteří svá srdce odevzdají Kristu a přijmou jeho dar spasení? Co bude s těmi, kteří setrvají ve vzpouře vůči Bohu? Proč dojde ke dvěma vzkříšením? Jaký mezi nimi bude rozdíl? Co se bude dít během milénia? Jak a kdy bude ukončena existence zla?
  Neuveritel... 00:39:47 375 0 Downloads 0 Comments
 • 23. Sedm posledních ran
  23. Sedm posledních ran Existuje nějaká spojitost mezi příběhem o deseti egyptských ranách a následném vyjití Izraelců z Egypta a událostmi, které mají nastat krátce před druhým příchodem Ježíše Krista? K jakým katastrofám má před blížícím se koncem světa dojít? Na koho dopadne sedm posledních ran? Můžeme se jim nějakým způsobem vyhnout?
  Neuveritel... 00:41:10 384 0 Downloads 0 Comments
 • 22. Proč je tolik církví?
  22. Proč je tolik církví? Proč existuje tolik různých křesťanských denominací, když se všechny odvolávají na Ježíše Krista jako svého Pána? Je možné určit, která z těchto církví přináší pravé poselství o Bohu, pravé evangelium a víru založenou na pravdě? Jak můžeme rozlišit pravdu od polopravd, bludů a lží? Jakou roli v tom hraje Bible?
  Neuveritel... 00:42:47 341 0 Downloads 0 Comments
 • show more
NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • profile viewed 4453 times
 • message share profile
X