Upload Cover

NeuveritelnaOdhaleni.cz`s Uploads

 • Máš meč? Tak ho používej!
  Máš meč? Tak ho používej! Čemu se můžeme naučit z prastarých biblických příběhů? Proč bychom je měli studovat? Co je to nejdůležitější, co se můžeme z Bible dozvědět? Co máme dělat s poznáním, které získáme z Písma? Jak můžeme poznat, jestli věříme pravdě nebo lži? Jak můžeme poznat, jestli následujeme pravého Boha? Jak máme používat ostrý dvojsečný meč, kterým nás Bůh vybavil?
  Neuveritel... 00:47:13 175 0 Downloads 0 Comments
 • 25. To nejlepší nakonec
  25. To nejlepší nakonec Opravdu existuje nebe? Je to skutečné místo? Pokud ano, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Co se o nebi píše v Bibli? Jak bude vypadat obnovená Země? V čem se bude lišit od té současné? Budou tam spasení žít plnohodnotným životem? Bude to místo, kde byste chtěli strávit věčnost? Těšíte se domů?
  Neuveritel... 00:36:10 121 1 Downloads 0 Comments
 • 24. Existuje spravedlnost?
  24. Existuje spravedlnost? Co se bude dít poté, co Ježíš přijde podruhé? Jaký osud čeká ty, kteří svá srdce odevzdají Kristu a přijmou jeho dar spasení? Co bude s těmi, kteří setrvají ve vzpouře vůči Bohu? Proč dojde ke dvěma vzkříšením? Jaký mezi nimi bude rozdíl? Co se bude dít během milénia? Jak a kdy bude ukončena existence zla?
  Neuveritel... 00:39:47 93 0 Downloads 0 Comments
 • 23. Sedm posledních ran
  23. Sedm posledních ran Existuje nějaká spojitost mezi příběhem o deseti egyptských ranách a následném vyjití Izraelců z Egypta a událostmi, které mají nastat krátce před druhým příchodem Ježíše Krista? K jakým katastrofám má před blížícím se koncem světa dojít? Na koho dopadne sedm posledních ran? Můžeme se jim nějakým způsobem vyhnout?
  Neuveritel... 00:41:10 101 0 Downloads 0 Comments
 • 22. Proč je tolik církví?
  22. Proč je tolik církví? Proč existuje tolik různých křesťanských denominací, když se všechny odvolávají na Ježíše Krista jako svého Pána? Je možné určit, která z těchto církví přináší pravé poselství o Bohu, pravé evangelium a víru založenou na pravdě? Jak můžeme rozlišit pravdu od polopravd, bludů a lží? Jakou roli v tom hraje Bible?
  Neuveritel... 00:42:47 95 0 Downloads 0 Comments
 • 21. Prorocké poslání dnes
  21. Prorocké poslání dnes Promlouval Bůh ke svému lidu prostřednictvím proroků jen v biblických dobách? Jak je to s darem proroctví v současnosti? Posílá Bůh své proroky i dnes? Jaké poselství přinášejí? Na základě čeho můžeme poznat pravého proroka od falešného? Byla Ellen Whiteová pravým Božím prorokem?
  Neuveritel... 00:50:47 91 0 Downloads 0 Comments
 • 20. Pravda osvobozuje
  20. Pravda osvobozuje Existuje objektivní pravda? Pokud ano, stojí za to ji hledat? Je vůbec možné ji nalézt? Na základě čeho můžeme pravdu odlišit od svodů, polopravd a lží? Existuje důvěryhodný zdroj pravdy? Pokud pravdu nalezneme, jak se k ní máme postavit? Opravdu nás může osvobodit? Od čeho? Nejsme snad svobodní i bez poznání pravdy?
  Neuveritel... 00:38:23 99 0 Downloads 0 Comments
 • 19. Nejlepší investice
  19. Nejlepší investice Co říká Bible o majetku a bohatství? Můžeme v ní najít rady, jak nakládat s penězi? Co můžeme v Písmu číst o správném hospodaření s časem, schopnostmi a dalšími dary, které nám náš Stvořitel svěřil? Proč Bůh ustanovil systém desátků? Potřebuje naše peníze nebo je za tím něco jiného? Jaká je nejlepší investice?
  Neuveritel... 00:39:59 109 0 Downloads 0 Comments
 • 18. Osudná znamení plus 666
  18. Osudná znamení plus 666 Co nás čeká během velké krize, která se podle biblických proroctví rychle blíží? Opravdu bude jejím centrálním bodem otázka uctívání? Proč Bible tak naléhavě varuje před uctíváním šelmy a jejího obrazu a před přijetím jejího znamení na čelo či na ruku? Co máme dělat, abychom nebyli označeni znamením šelmy, ale Boží pečetí?
  Neuveritel... 00:55:53 130 0 Downloads 0 Comments
 • 17. Pravé a falešné náboženství
  17. Pravé a falešné náboženství Jak můžeme poznat, čemu máme věřit, abychom se nestali obětí podvodu? Na základě čeho můžeme rozpoznat pravé náboženství od falešného? Je Bible spolehlivým zdrojem pravdy? Odhaluje skutečnou realitu? Jak přesná jsou biblická proroctví? Před čím nás varují? O jaké budoucnosti hovoří?
  Neuveritel... 00:49:28 104 0 Downloads 0 Comments
 • show more
NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • NeuveritelnaOdhaleni.cz
 • profile viewed 3175 times
 • message share profile
Who to Follow
X