HPLearning
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

“กรอบการปฏิรูปสถาบันการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาแบบ Transformative Learning” บรรยายโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในงาน การสัมมนาวิชาการ การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning สำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Licence : All Rights Reserved


X