IamIndy`s Uploads

 • knowledgeskill-2 ประมวลความรู้ความเข้าใจเรื่อง “met before” จากการปฏิบัติ ของโรงเรียนเพลินพัฒนา (2553-2563) วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการจัดการความรู้ part 2
  IamIndy 00:45:12 7 0 Downloads 0 Comments
 • knowledgeskill-1 ประมวลความรู้ความเข้าใจเรื่อง “met before” จากการปฏิบัติ ของโรงเรียนเพลินพัฒนา (2553-2563) วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการจัดการความรู้ part 1
  IamIndy 00:44:55 11 0 Downloads 0 Comments
 • HE Trends_Siriraj-3 ทิศทางและแนวโน้มของการอุดมศึกษาไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ audio part 3
  IamIndy 00:28:31 13 0 Downloads 0 Comments
 • HE Trends_Siriraj-2 ทิศทางและแนวโน้มของการอุดมศึกษาไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ audio 2
  IamIndy 00:25:15 14 0 Downloads 0 Comments
 • HE Trends_Siriraj-1 ทิศทางและแนวโน้มของการอุดมศึกษาไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ audio part 1
  IamIndy 00:22:14 20 0 Downloads 0 Comments
 • kittivoicepart2 หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา part 2
  IamIndy 00:24:21 23 0 Downloads 0 Comments
 • kittivoicepart1 หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
  IamIndy 00:24:58 21 0 Downloads 0 Comments
 • adaptation3 การเตรียมรับ ปรับตัว สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน อววน. โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๑ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ audio 3
  IamIndy 00:23:20 24 0 Downloads 0 Comments
 • adaptation2 การเตรียมรับ ปรับตัว สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน อววน. โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๑ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ audio 2
  IamIndy 00:21:49 22 0 Downloads 0 Comments
 • adaptation1 การเตรียมรับ ปรับตัว สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน อววน. โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๑ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ audio 1
  IamIndy 00:24:20 28 0 Downloads 0 Comments
 • show more
IamIndy
 • IamIndy
 • profile viewed 610 times
 • message share profile
Who to Follow
X