Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Audio Mp3 - Master Sing Vietnamese (aula…cese) songs (vi)

Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

Sư Phụ Hát Ca Khúc Âu Lạc
Ngày 19 tháng 7, 2013

Khi các hội viên từ khắp nơi trên thế giới có dịp tụ họp, Thanh Hải Vô Thượng Sư thi thoảng nói chuyện với các nhóm có quốc tịch khác nhau bằng ngôn ngữ của họ. Vào một buổi trong kỳ họp mặt quốc tế lần này ở Âu Châu, THanh Hải Vô Thượng Sư đã trò chuyện với các hội viên Âu Lạc (Việt Nam) của chúng tôi.

Master Sings Aulacese (Vietnamese) Songs
July 19, 2013 International Gathering with Supreme Master Ching Hai .

When Association members convene from around the World, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with groups of different nationalities in their respective languages. In a session during in this international gathering in Europe, Supreme Master Ching Hai mét with our Aulacese(Vietnamese) association members .

Licence : All Rights Reserved


X