Asmor.Naser`s Uploads

  • بالاخره حقیقت برملا شد* Asmor Naser <asmoor2@gmail.com> 17:53 (0 minutes ago) to me *بالاخره حقیقت برملا شد* *حتما دیشب خبر گروگانگیری در ملاثانی راشنیدید و هرکدام از ما بر بر اساس شنیده ها و برخی بر اساس علایق قضاوت کردیم* *کسی او را قاچاقچی معرفی کرد* *کسانی گفتند معتاد شیشه ای* *اما حقیقت چیست؟* *بشنوید و قضاوت کنید* *کارش را تائید نمیکنم ولی دارد از درد چندساله اش میگوید* *از تبعیض،از بیکاری،از رشوه خواری* *صدای ضبط شده جوان ملاثانی در اهواز که دیشب یک اتوبوس را با مسافراش گروگان گرفته بود وبه خاطره گرفتن موتورش و فقر و بیکاری و فشارهای که به خود و جوونای همشهریش آمده بود.* *قضاوت با خودتان*
    Asmor.Naser 00:06:33 31 0 Downloads 0 Comments
Asmor.Naser
  • Asmor.Naser
  • profile viewed 43 times
  • message share profile
Who to Follow
X