Experience YourListen.com completely ad free for only $1.99 a month. Upgrade your account today!

Này Bạn Hỡi Nếu Mong Gặp Chúa…

Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

1. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
Không tìm trong thế gian ô tội,
Vì nhân gian phải đâu nơi ngụ đẹp lòng Giê-xu.
Vì này bạn hỡi, thế gian tội lỗi,
Thế gian tội nhơ, thế gian ô tội;
Vì nhân gian phải đâu nơi ngụ đẹp lòng Giê-xu.

2. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
Không cậy tâm trí anh thông tuệ,
Dù cho anh hiểu nhưng không chạm được lòng Giê-xu.
Vì này bạn hỡi, trí không hề nếm,
Trí không hề ăn, trí không kinh nghiệm,
Dù cho anh hiểu nhưng không chạm được lòng Giê-xu.

3. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
Mau thành tâm mở ra cho Ngài,
Thành tâm anh, ấy nơi cư ngụ đẹp lòng Giê-xu.
Vậy này bạn hỡi, với tâm thành kính,
Mở tâm thành ra, mở ra cho Ngài,
Thành tâm anh, ấy nơi cư ngụ đẹp lòng Giê-xu.

4.Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
Môi miệng mau mở ra kêu cầu,
Miệng anh mau mở ra kêu cầu mời Ngài vào trong.
Và này bạn hỡi, hãy kêu cầu Chúa,
Hãy kêu cầu ngay, hãy kêu danh Ngài,
Miệng anh mau mở ra kêu cầu mời Ngài vô trong.

Link to Original- Để xem bản gốc T.A và nghe giai điệu, xin mời vào link này: "If You Wish to Find the Lord"
Nguồn: Hymnal.net
Lời Việt: Shalom Do

Licence : All Rights Reserved


X