MY WORDS CAN NOT EXPRESS - LỜI NÀO ĐỂ TÔI NÓI LÊN
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

1
My words cannot express... Lời nào để tôi nói lên
Dear Lord, You’re just the best! Tuyệt trần tuyệt luân, Chúa tôi?
Lovely Jesus, precious Jesus. Vô cùng mỹ miều, vô cùng diễm kiều!
No other one will do, Lòng này hoài mong Chúa thôi,
My Love, I just want You. Chẳng còn một ai khác hơn
Lovely Jesus, precious Jesus. Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
He’s far beyond your dreams, Chúa trổi hơn trong giấc mộng.
Heaven and everything. Sứ Thánh, Thiên Thần (hoặc: trên cao) kém nhiều
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
He’s far beyond your dreams, Chúa trổi hơn ta ước vọng.
Surpassing everything. Dưới đất không ai sánh bằng
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
2
My friend, I can’t explain... Lời nào, bạn ơi, biểu minh
How excellent His name! Tột vời hiển vinh thánh danh
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
His name of greatest worth, Ngạt ngào mùi hương thánh danh
As ointment sweet, poured forth. Tựa dầu thơm tuôn đổ ra
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
The cup of salvation Chén cứu rỗi đang sẵn sàng,
Is calling on His name. Hãy đến kêu danh thánh Ngài:
Oh Lord Jesus, precious Jesus! "Giê-xu, hỡi Ngài, Giê-xu diễm kiều!"
Oh, He is rich to all. Chúa sẵn xót thương mỗi người
Don’t wait; it’s time to call. Chớ trễ, Chúa đang vẫy gọi
Drink in Jesus, precious Jesus. Lại mau uống Ngài, Giê-xu diễm kiều!
3
He is the Lamb of God. Giọt hồng từ hông Chúa tuôn
All problems He has solved. Rữa sạch tội ô thế nhân.
Thank You Savior, precious Savior!Ân hồng lớn rộng, ân hồng quí trọng!
Your sins He took away; Vì tội trần gian chết thay,
Don’t wait another day. Thập hình,chịu bao đắng cay.
Precious Savior, full of mercy! Ơn Ngài lớn rộng, ơn Ngài quí trọng!
He took your sins away; Christ đã gánh thay gánh tội,
Don’t wait another day. Chớ trễ nải khi Chúa gọi
Call on Jesus, He will save you! Cầu danh thánh Ngài, ân hồng tiếp nhận!
Impossible it seems. Có khó khăn chăng? Với bạn,
But nothing’s hard for Him. Chẳng khó khăn chi với Ngài
Call on Jesus, He will save you! Giê-xu đoái hoài ai cầu đến Ngài!
4
He is the Spirit too Người mở miệng kêu Giê-xu
So He can get in you. Nhận vào Thần Linh vĩnh cư.
Precious Spirit, call on Jesus! Kêu cầu Giê-xu, Linh vào trú ngụ.
Obey your being to Him, Nào, mở miệng ra hỡi anh
Just call and let Him in. Và cầu nguyện trong thánh danh!
Oh Lord, Jesus, breathe in Jesus! Giê-xu sẽ vào cư ngụ cõi lòng.
He’s very close to you. Christ vẫn ở đây, rất gần.
There’s nothing you must do Chẳng khó khăn chi phải làm
But call on Jesus, He’s the Spirit! Chỉ hô hấp Ngài như Thần Khí hoài!
The Spirit as the air, Bởi Chúa Linh như khí trời
Just call He’s everywhere. Christ ở luôn đây với người
Oh Lord Jesus, breathe in Jesus! Để hô hấp Ngài, kêu cầu mỗi ngày.
5
My thoughts be filled with You. Làm đầy lòng tôi, Chúa ơi!
My heart just loving You. Lòng này chỉ yêu Chúa thôi.
Fill me Jesus, lovely Jesus. Mong đầy dẫy Ngài, Giê-xu mỹ miều!
My final choice is You, Phần lựa chọn tôi, Chúa ơi
Just You alone will do. Chỉ một Ngài thôi, chẳng ai.
Fill me Jesus, lovely Jesus! Mong đầy dẫy Ngài, Giê-xu mỹ miều!
I call upon Your name. Lớn tiếng kêu danh Giê-xu,
Your Person I would gain, Chính Chúa vô lòng trú ngụ.
Oh Lord Jesus, precious Jesus! Ồ, Vua Giê-xu, Vua Trời diễm kiều!
I call upon Your name. Lớn tiếng kêu danh Giê-xu,
Your Person I would gain, Chính Chúa vô lòng trú ngụ.
Oh Lord Jesus, precious Jesus! Ồ, Vua Giê-xu, Vua Trời diễm kiều!
6
My words just can’t express... Lời nào để tôi nói lên
Dear Lord, You’re just the best, Tuyệt trần tuyệt luân, Chúa tôi?
Lovely Jesus, precious Jesus! Vô cùng mỹ miều, vô cùng diễm kiều!
No other one will do. Lòng này hoài mong Chúa thôi,
My love, I just want You. Chẳng còn một ai khác hơn
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
He’s far beyond my dreams, Chúa trổi hơn trong giấc mộng.
Heaven and everything. Sứ Thánh, Thiên Thần (hoặc: trên cao) kém nhiều
Lovely Jesus, precious Jesus! Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!
He’s far above my dreams, Chúa trổi hơn ta ước vọng.
Surpassing everything. Dưới đất không ai sánh bằng
Lovely Jesus, precious Jesus Giê-xu mỹ miều, Giê-xu diễm kiều!

* Nguồn:hymnal.net
Lời Việt:Shalom Do

Licence : All Rights Reserved


X